top of page

Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marischa Michiels Fotografie, gevestigd op Volkaertwegel 2 (GRE) Dendermonde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact

Marischa Michiels Fotografie
Volkaertwegel 2
9200 (GRE) Dendermonde

KBO 0760 500 883 | BTW BE 0760.500.883

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marischa Michiels Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum / leeftijd / naam kind
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een contactformulier of boekingformulier in te vullen op deze website, of in correspondentie via email of tijdens gesprekken.
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Langs welke weg je onze website hebt gevonden (direct, via sociale media, zoekopdracht, ...)
- Bankrekeningnummer

Informatie verschaft via deze website zal in opdracht van ons door Wix.com Ltd. opgeslagen worden, maar niet verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Marischa Michiels Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via mail).

  Wanneer je zaken vertelt tijdens een fotosessie worden deze nergens genoteerd of bijgehouden. Indien je dit via mail of andere online communicatie zou doen, kan deze informatie opgeslagen worden voor andere legale doeleinden (zoals belastingsaangiften) zonder de intentie om deze te verwerken.

- Gegevens van minderjarigen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker voldoet aan deze voorwaarden. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Marischa@MichielsFotografie.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marischa Michiels Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (hetzij via e-mail of via de post)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Marischa Michiels Fotografie analyseert jouw gedrag op de website door middel van cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Meer info hierover in het hoofdstuk cookies.

- Marischa Michiels Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marischa Michiels Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar. De gegevens die Wix Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres, tenzij je deze informatie zelf verschaft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marischa Michiels Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

·         WIX | Website, contact en nieuwsbrief| privacyverklaring

·         Gmail | communicatie | privacyverklaring

·         Wetransfer | bezorging foto’s | privacyverklaring

·         ListMinut' | boekingen & Betaling | privacyverklaring

·         Kluster| boekingen & Betaling | privacyverklaring

·         Sociale Media | Promotionele doeleinden

·         Leveranciers | Leveringsdoeleinden

Wix Analytics

Marischa Michiels Fotografie maakt gebruik van Wix Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Wix.com Ltd. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten Ierland, Japan en Israel. Lees het privacybeleid van Wix voor meer informatie. Wix.com Ltd. is gevestigd in Israel, en wordt door de Europese Commissie als adequaat bevonden in het beschermen van persoonlijke informatie van inwoners van de EU.


Wix.com Ltd gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Marischa Michiels Fotografie te kunnen verstrekken. Wix.com Ltd kan deze informatie aan derden verschaffen indien Wix.com Ltd hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Wix.com Ltd. verwerken. Marischa Michiels Fotografie heeft hier geen invloed op. Marischa Michiels Fotografie heeft Wix.com Ltd geen toestemming gegeven om via Marischa Michiels Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Marischa Michiels Fotografie gebruikt essentiële, marketing, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy:

Noodzakelijke of essentiële cookies verzekeren een basisfunctionaliteit zoals veiligheid, verificatie van identiteit en netwerk management. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden.
Marketing cookies zorgen er voor dat advertenties relevant zijn voor jou en beter aansluiten op jouw interesses
Functionele cookies onthouden de keuzes die jij maakt om jouw ervaring op onze website te verbeteren en te personaliseren.

Analytics cookies werden uitvoerig besproken in het hoofdstuk "Wix Analytics". Deze helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en vanuit welke regio zij surfen. Deze cookies helpen ook om fouten op te sporen en om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken bewust geen applicaties van sociale media die automatisch cookies van derden opslaan bij onze bezoekers.

Je kan je afmelden voor alle cookies (uitgezonderd essentiële cookies) bij het eerste gebruik van de website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. We dienden een aanvraag in bij onze host Wix.com Ltd. (februari 2021) om de cookievoorkeuren ten alle tijden te kunnen raadplegen en wijzigen gedurende het verdere gebruik van onze website.

Er bestaat overigens ook de mogelijkheid om je browser zo in te stellen dat deze geen enkele cookies (inclusief essentiële cookies) aanvaardt. Je kan deze instellingen doorgaans vinden in de "opties" of "voorkeuren" menu van de browser.

Indien je al onze cookies verwijdert, en toekomstige cookies of tracking technologie tegenhoudt, kan dit jou de toegang tot bepaalde delen van onze website of diensten beletten, alsook jouw gebruikerservaring negatief beïnvloeden.

[tabel voor bepaling cookies - doel - opslagtermijn - categorie is in opmaak ] 17/02/21

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Marischa Michiels Fotografie in te trekken. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Marischa@MichielsFotografie.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marischa Michiels Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Marischa@MichielsFotografie.com .

bottom of page