top of page

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Algemeen

Marischa Michiels Fotografie heeft de intentie alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Marischa Michiels Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. De foto’s op deze site mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Marischa Michiels. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken. 

Marischa Michiels verbindt zich tot een inspanningsovereenkomst bij het aanvaarden van een overeenkomst. Bij gebruikmaking van de diensten van Marischa Michiels in welke zin dan ook, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Dit wordt door de klant nogmaals expliciet bevestigd bij het indienen van het boekingsformulier.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotograaf Marischa Michiels. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotiedoeleinden op het internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Wanneer de klant aangeeft niet akkoord te gaan met het gebruik van de foto's, geldt er een toeslag op de overeengekomen prijs (gespecifieerd in de boekingsovereenkomst). Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden door te verkopen of gratis weg te geven voor commercieel gebruik (denk aan make-up-artist of taartbakkers e.d). Bedrijven kunnen zelf contact met Marischa Michiels opnemen voor het gebruiksrecht van de foto’s en/of video’s.

Fotosessie

Na de schriftelijke overeenkomst tussen klant en fotograaf, stuurt de fotograaf altijd een boekingsformulier om de afspraak vast te leggen. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf via email bevestigt dit boekingsformulier ontvangen te hebben. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan dient hij deze voor het invullen van het formulier mee te delen. 


Voorlopig zijn al de fotosessies op locatie (op het vestigingsadres van de klant of een overeengekomen openbare plaats).
Als de klant tijdens een reportage ergens ontevreden over is, kan dit uiteraard meteen met de fotograaf overlegd worden. Dat geeft Marischa Michiels namelijk de kans om iets aan te passen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd. Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera, tenzij tijdens de sessie mondelinge toestemming gegeven wordt door de fotograaf.

Fotobestanden

De gemiddelde digitale leveringstermijn is 2 weken, dit kan in uitzonderlijke gevallen oplopen tot max 4 weken. Wanneer de klant de foto's sneller nodig heeft, kan dit mits schriftelijke overeenkomst tussen klant en fotograaf voordat de boeking bevestigd wordt. Na deze leveringstermijn stuurt Marischa Michiels een weblink naar een galerij waaruit de klant doorgaans 10 digitale bestanden kan selecteren. Het overeengekomen aantal foto’s kan afwijken en is onder voorbehoud van het schriftelijk akkoord voorafgaande de formele boeking. 


Nadat de fotograaf de betaling op haar rekeningnummer heeft ontvangen, stuurt zij de bewerkte bestanden in hoge resolutie via een Wetransfer link naar het emailadres dat werd opgegeven in het boekingsformulier. Deze bestanden zijn enkel voor de reproductie voor eigen gebruik. Ook worden bestanden geoptimaliseerd voor sociale media doeleinden voorzien. Het is niet mogelijk om de onbewerkte bestanden en/of RAW bestanden te ontvangen. De fotograaf zal de digitale bestanden zo lang mogelijk bewaren, maar kan na overdracht via link niet verantwoordelijk gesteld worden voor opslag van overgedragen bestanden.

Betaling

Er geldt een voorschot van 10% als waarborg voor het boeken van een trouwreportage of 20%  voor een pakket. Dit bedrag kan niet teruggevorderd worden bij annulatie van de opdracht door de klant. Het betaalde bedrag wordt in mindering gebracht bij de slotfactuur. Voor andere sessies krijgt de klant een digitale factuur, eenmaal de klant zijn keuze heeft bevestigd. Het over te maken bedrag dient betaald te worden op het rekeningnummer: Belfius BE71 0635 8178 0369. Indien geen keuzes worden doorgegeven zal een factuur voor het basisbedrag opgemaakt worden binnen de 7 kalenderdagen na het beschikbaar maken van de galerij (cf. hoofdstuk Fotobestanden).


Elke factuur dient binnen 14 kalenderdagen betaald te worden. Wanneer de betalingstermijn verstreken is, krijgt de klant eerst een vriendelijke betalingsherinnering zonder bijkomende kosten. Bij een tweede en derde herinnering, rekent de fotograaf een administratieve kost van €5,00 aan. Wanneer de fotograaf na deze derde herinnering geen betaling van de hoofdsom en de totale administratieve kost van €10,00 ontvangt, zal een wettelijke nalatigheidsinterest van 1.75% voor particulieren en 8% voor B2B toegepast worden. Marischa Michiels zal zich dan genoodzaakt voelen om ook een incassobureau in te schakelen waarvoor de kosten in rekening voor de klant gebracht worden.

Aansprakelijkheid

Marischa Michiels Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
Marischa Michiels is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. De Fotograaf doet steeds haar best, maar kan zichzelf niet aansprakelijk stellen voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten haar invloed vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer. Marischa Michiels Fotografie verbindt zich dus bijgevolg tot een inspanningsovereenkomst.

Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Marischa Michiels Fotografie en geldig tot en met 2 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering van een geboekte fotoshoot door de klant brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden hier natuurlijk geen kosten aan verbonden. Indien Marischa Michiels Fotografie de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Marischa Michiels Fotografie kosteloos een andere afspraak met u maken en u hierop 20% korting geven.

Privacy en persoonsgegevens

De Privacyverklaring van Michiels Photography kan je HIER vinden.

bottom of page